$('#slide148').cycle({
    				fx:      'fade',
					timeout:  10000,
					speed:    500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
 

Våra tjänster

 

Tekniska beräkningar används idag för att garantera produkters säkerhet och kvalitet, förkorta utvecklingstider samt komplettera provning. Tau Beräkning har lång erfarenhet att arbeta med beräkning och simulering.

 

Dimensionering av komponenter och
strukturer enligt gällande normer utförs
som enskilda beräkningsuppdrag eller som en del av ett utvecklings- eller orderprojekt tillsammans med konstruktörer.

 

Vi kan även driva en haveriutredning och
fungera som bollplank och ge tekniskt stöd åt konstruktörer och projektledare.
 

Hållfasthet
Dimensionering och analys av hållfast- heten i svetsade och gjutna strukturer av stål, aluminium och kompositmaterial.


Dynamik och vibrationer
Analys av vibrationer från roterande magnetfält, fordonsvibrationer eller jordbävningar.


Värme och strömning
Analys av värme- och flödesförlopp med
CFD-programvaror eller analytiska metoder.

 

Tryckstegring vid ljusbåge
Beräkning av tryckstegring samt
dimensionering för tryckavlastning.


Strukturoptimering
Optimal design för en produkt med avseende på dess vikt eller styvhet.