$('#slide153').cycle({
    				fx:      'fade',
					timeout:  5000,
					speed:    500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
 

Värme och strömning

 

Värmeproblem kan uppträda i fasta material, vätskor och gaser genom uppvärmning av t.ex. en motor, ett magnetiskt fält eller elektriska komponenter.

 

Värmevariationer ger upphov till spänningsväxlingar i materialet som kan leda till utmattningsbrott eller till haveri av hela komponenter på grund av för höga temperaturer.

 

En strömningsanalys visar hur vätskor och
gaser beter sig och hur de interagerar med
solider. Vid en analys kan flödesmotstånd,
flödesströmmar, värmeöverföring genom
konvektion och vågutbredning utvärderas.


Några exempel på vad vi har erfarenhet av:

 

• Bromsförlopp av hjul med bromseffekt
och luftkylning som varierar med tiden.

 

• Ventilering av byggnader och skåp som
värms upp av elektriska komponenter.


• Strömning kring kylvattenutlopp i havet.

 

• Analys av oljekylda växellådor.

 

Värme- och strömningsberäkningar utförs
med CFD-programvaror eller analytiska
metoder.