$('#slide155').cycle({
    				fx:      'fade',
					timeout:  5000,
					speed:    500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
 

Strukturoptimering

 

Tau Beräkning kan ta fram en optimal
design för en produkt med avseende på
till exempel vikt eller styvhet.


Vi har erfarenhet från optimering av nya
produkter, men kan även optimera en
befintlig produkt för att göra den mer
lönsam.

 

Vi använder både parameteroptimering
och topologioptimering beroende på problemställning.


Vid topologioptimering så skulpteras en
optimal struktur fram ur ett valt arbetsstycke utifrån en vald målvikt eller styvhet. Denna typ av optimering ger ofta

 

oväntade lösningar och är bra att använda sig av tidigt i produktutvecklingen.