$('#slide151').cycle({
    				fx:      'fade',
					timeout:  8500,
					speed:    500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
 

Hållfasthet

 

Tau Beräkning har lång och gedigen erfarenhet från att dimensionera och analysera hållfastheten i svetsade och gjutna strukturer av stål, aluminium och kompositmaterial.


Våra metoder baseras på standarder och
direktiv, men också i hög utsträckning
på egna utvecklade och kundanpassade
metoder. Vi är vana att dimensionera alla
typer av maskinelement exempelvis skruvar, svetsar, lager och krympförband.

 

Nästan alla mekaniska konstruktioner
utsätts för dynamiska laster. De kan uppkomma på grund av vibrationer orsakade av t.ex. motorer, fordonsrörelser, vindlaster eller magnetiska krafter. Vibrationerna kan sedan ge upphov till sprickbildningar i strukturen.


Vid en analys kan kritiska områden på
strukturen identifieras och konstruktionsförändringar
kan föreslås

 

Möjligheter för beräkning, simulering
och verifiering garanteras av kopplingen
mellan konstruktion, FEM-beräkning och
provning i laboratorier. Vår bredd och vårt
kontaktnät ger hög kompetens vid skadeutredningar där även verkstadsresurser för konstruktion och tillverkning finns kopplat till verksamheten.


Vi arbetar under sekretesskrav och resultaten är uppdragsgivarens egendom.