$('#slide152').cycle({
    				fx:      'fade',
					timeout:  5000,
					speed:    500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
 

Dynamik och vibrationer

 

Ibland förstärks vibrationers inverkan på
strukturer genom att vibrationskraftens
frekvensinnehåll ligger i närheten  av strukturens egenfrekvenser. Detta kan leda till kraftigt ökade spänningar redan vid belastningar som normalt inte ska orsaka några skador. Vibrationerna kan till exempel uppstå av roterande magnetfält, fordonsvibrationer eller jordbävningar.

 

Vid en responsanalys kan belastningars påverkan på konstruktionen analyseras och risken för utmattningsbrott eller deformation till följd av vibrationer minimeras.


Vi har lång erfarenhet av att dimensionera
både anläggningar och maskiner till jordbävningsdrabbade områden, 

 

dimensionera strukturer mot vindlaster samt att utföra responsanalyser på roterande maskiner och fordonskomponenter. Analyserna görs enligt nationella eller internationella standarder och normer.